طراحی سفارش لوگو دانشگاه اصفهان اصفهان به سفارش کارفرما که عضوی از تشکل دانشجویی آرمان بودند و بریف خود را نیز طبق طرح های قبلی ما ارائه دادند

سفارش لوگو دانشگاه

این لوگو با توجه به فرم جذاب هندسی از المان کتاب نیز برگرفته شده است

در طراحی های لوگو که انجام میدهیم همواره اولویت اولمان اصول و جذابیت بوده است

سعی میکنیم طبق استاندارد ها پیش بریم تا لوگویی که خروجی میگیریم و کارفرما استفاده میکند تاریخ انقضایی نداشته باشد

با در نظر گرفتن فرم بریف و خصوصا توضیح و نکات و نمونه های پیشنهادی که از طرف کارفرما ارسال می شود سفارش را تکمیل میکنیم.

در صورت عدم رضایت نیز ویرایشات انجام میشود تا به نتیجه مطلوب برسیم

شما نیز میتوانید به ما اعتماد و سفارشات لوگو و سایر طرح های گرافیکی خود را به ما بسپارید.


همکاران ما نیز آماده ارائه مشاوره تخصصی درمورد لوگو می باشد که از روش های تماس با ما در سایت میتوانید ارتباط برقرار کنید