سفارش لوگو گروه فرهنگی برای مجموعه کرامت

سفارش لوگو گروه فرهنگی برای گروه کرامت 124 که با توجه به حساسیت کارفرما برای لوگوتایپ بودن و همچنین داشتن المان خورشید ما این طرح را اتود و اجرا کردیم

در این طرح لوگوتایپ کرامت مشاهده می شود که شکل کلی این لوگوتایپ شبیه گل و کتاب باز بوده و بالای طرح نیز المان خورشید اجرا شده است

جهت سفارش لوگو در همین سایت از طریق فرم تماس و یا در سایت دوم (تجیران) در فرم سفارش کار اقدام کنید