پوستر نمایشگاه کتاب استان کرمان

سفارش پوستر نمایشگاه کتاب استان کرمان که از المان های این شهر نیز استفاده کردیم این پوستر در سال 96 طراحی شده است

برای سفارش طراحی میتوانید با ما در ارتباط باشید