طراحی لیبل مواد غذایی

نمونه طراحی لیبل برای مواد غذایی (راحت الحلقوم) که در دو رنگ طراحی شده است. این لیبل به سفارش شرکت سوین سحر طراحی شده است

برای سفارش طراحی میتوانید با ما در ارتباط باشید