می 10, 2023

دامین یا دامنه Domain

دامین یا دامنه Domain دامین دامین یا نام دامنه، آدرسی است که شناسه یکتای یک وب‌سایت را تعیین می‌کند. هر وب‌سایت دارای یک نام دامنه است […]